בס"ד  

 

 

 

חוברת עבודה בנושא : בת מצווה

 

החוברת מיועדת למורה ולתלמידה

בחוברת נמצא חומר רב ומגוון

כהכנה והכשרת בת- המצווה כבת ישראל כשרה

 

נושאים בחוברת

 

א חיוב הנשים במצוות

 

ב – בזכות נשים צדקניות

 

ג – אלבום משפחתי – עבודה לבת המצווה

 

ד כיבוד הורים 1 - דינים         

                   

                           2- עבודה כיבוד הורים

 

ה במטבח  1 -צורות בדיקה              2 מאכלים אסורים                         

         

ו – הפרשת חלה

                  

ז  - שבת

ח - הדלקת נרות

ט מידות   - 1 - צניעות

                   2 – צניעות בדיבור

                    3 מידת האושר

                   4 עולם חסד יבנה

י מצגת ארועים בחיי הבת מצווה