עיריית חולון
מינהל החינוך


משרד החינוך
מחוז תל אביב

ראשי

אודות המתי"א

פורומים

צור קשר

 

מקצועות הבריאות - קלינאיות תקשורת

הפרעות בתקשורת (Speech Therapy)

הגדרה:

מקצוע ההפרעות בתקשורת נשען על ידע בתחומי השפה והלשון, השמיעה, הרפואה והפסיכולוגיה. מטרת-העל של קלינאי העובד במערכת החינוך הנה עבודה עם התלמיד מתוך ראייה הוליסטית, שתאפשר השתתפותו המיטבית בחיי ביה"ס מבחינה לימודית, חברתית ורגשית.

תחומי עיסוקו של הקלינאי הינם קידום יכולות התקשורת, השפה הדבורה והכתובה, אכילה ובליעה ותפקודי השמיעה.

תחום התקשורת: כולל פיתוח מיומנויות תקשורת בסיסיות ואפשרות למתן אמצעים חלופיים. פיתוח של יכולת ההבנה החברתית, קריאת המפה החברתית ושכלול מיומנויות של תקשורת בין-אישית. כל אלו, במטרה לאפשר לתלמיד להצליח ולקבל החלטות יעילות ולפתח יחסים הדדיים בתוך הסביבה החברתית הטבעית, לאורך זמן.

תחום השפה והדיבור: כולל טיפול וקידום התלמידים בתחומי השפה הכתובה והדבורה, ובהתייחסות לחמשת תחומי השפה: פונולוגיה (עוסקת בתורת הצלילים), מורפולוגיה (עוסקת בצירופי הצלילים הקטנים ביותר בעלי המשמעות), תחביר, סמנטיקה (עוסקת בתורת המשמעות) ופרגמאטיקה (עוסקת בכללי השימוש בשפה), ברמה של הבנה והבעה. תחומים אלו יהוו תשתית ליכולת הלמידה בבית הספר.

הקלינאי העובד במערכת החינוך מקדם ומשכלל את יכולות הדיבור של התלמיד ואופן ההגוי (כאשר משפיע על השתלבותו בחברה), אוצר המילים והארגון השפתי הכתוב והדבור.  כמו כן מדריך את הצוות החינוכי כיצד להנגיש את ההוראה לתלמידים אלו. כל אלו על מנת שהתלמיד יוכל לתפקד באופן מיטבי בחיי ביה"ס- להקשיב לאחר, להביע את צרכיו, לשתף במחשבות ובחוויות, להביע את עצמו בכתב ובעל פה ולהיות חלק מהשיח החברתי – לימודי בסביבתו.

תחום האכילה: כולל בתוכו אבחון והתערבות בשלושה היבטים:

הפעילות כגון- נגיסה, אכילת מרקמים מגוונים ובליעה.

תפקוד - כמו היכולת לנגוס ולהעביר את המזון מצד לצד.

השתתפות כאוכל חברתי, המסוגל לבחור ולבקש את רצונו וצרכיו, ולשוחח עם הסובבים אותו בזמן הארוחה. 

תחום השמיעה: כולל מגוון התערבויות שמטרתן לאפשר לתלמיד לקוי השמיעה השתתפות יעילה בסביבה החינוכית- לימודית- חברתית. עבודת הקלינאי כוללת: טיפול בתלמיד, הדרכת הצוות החינוכי, קשר עם גורמי חוץ והנגשת הסביבה. הטיפול בתלמיד מתמקד בכל הקשור לשיקום השמיעה, דיבור, שפה ותקשורת. הדרכת הצוות מתייחסת לפיתוח מיומנויות תקשורת,  תפקוד המערכת האודיטורית, חשיבות השימוש במכשירי שמיעה ושתלים ובמערכות הגברה (אישית ו/או כיתתית), בתפעול העזרים ובבדיקת תקינותם. הקשר של הקלינאי עם גורמי חוץ בתחום השיקום השמיעתי כולל קשר רופאים, מכוני שמיעה, מכונים למכשירי שמיעה וכיו"ב. בנוסף מלווה הקלינאי את תהליך ההנגשה של הסביבה הלימודית עבור התלמיד על מנת ליצור תנאי האזנה ותפיסת דיבור מיטביים (הנגשה אקוסטית וחזותית).

עבודתו של קלינאי התקשורת במערכת החינוך באה  לידי ביטוי (על פי מודל הicf) בשלוש רמות של התערבות – ברמת התפקוד, ברמת הפעילות, וברמת ההשתתפות בחיי היומיום.

ייחודה של עבודת קלינאי התקשורת במערכת החינוך מתבטאת בשיתוף הפעולה עם הצוות החינוכי והטיפולי, כדי לקדם את התלמיד מרמה של תפקוד ופעילות, לרמת השתתפות בחיי בית הספר.

ההתערבות הטיפולית נעשית בסביבות עבודה משתנות (חדר טיפולים, בשיעור או זמן ארוחה בכיתה או בחצר) ובמודלים שונים.

מתוך חוברת "קווים מנחים לעבודת עובדי הוראה ממקצועות הבריאות ומטפלים באמנויות במערכת החינוך" טיוטה תשע"ה