עיריית חולון
מינהל החינוך


משרד החינוך
מחוז תל אביב

ראשי

אודות המתי"א

פורומים

צור קשר

 

המפגש העירוני

 

המפגשים העירוניים הינם מפגשים המתקיימים שלוש פעמים בשנה

ובהם מתכנסים כל צוותי ההוראה והטיפול בחינוך המיוחד ובשילוב

בעיר חולון-אזור לאחר צהריים של למידה.

 

במפגשים אלה מתארחים מרצים מהאקדמיה ממגוון תחומים,

מתקיימות סדנאות שונות ומובאים קטעי תרבות והצגות המייצגים

נושאים שונים בתחומי ההובלה של המתי"א.

 

מפגשים אלה מהווים במה להצגת העשייה הענפה בחינוך המיוחד

והשילוב בחולון על ידי המורים והמטפלים עצמם.

המפגשים העירוניים הפכו למקום מפגש חברתי של עמיתים למקצוע

והם מאפשרים להם להיות חלק מקבוצת השתייכות של אנשי מקצוע

וטיפול של מתי"א חולון-אזור.

 

אחת למספר שנים הופך אחד המפגשים הללו למפגש עירוני כולל

אליו מוזמנים כל אנשי החינוך בעיר וביניהם מנהלים, יועצים,

פסיכולוגים, ואנשי מנהל החינוך.