עיריית חולון
מינהל החינוך


משרד החינוך
מחוז תל אביב

ראשי

אודות המתי"א

פורומים

צור קשר

 

אוגדן לריכוז מידע ובניית תכניות 

 

 

אוגדן תל"א ותל"כ 

 

טבלאות לתכנון תכנית לימודים כיתתית

 

טבלאות לתכנון תכנית לימודים אישית

 

טבלאות מידע אישי ופרופיל תלמיד

 

מחוון לפרופיל

 

מערכת שעות לתלמיד המשתלב והערכת השילוב