עיריית חולון
מינהל החינוך


משרד החינוך
מחוז תל אביב

ראשי

אודות המתי"א

פורומים

צור קשר

 

 

 

אוגדן לריכוז מידע לבתי הספר בכיתות לחינוך המיוחד

לבניית תכנית לימודים כיתתית (תל"כ)

ותכנית לימודים אישית (תל"א)

 

  

 

אוגדן לריכוז מידע- תל"כ ותל"א

 

טבלאות לתכנון תכנית לימודים כיתתית

 

טבלאות לתכנית לימודים אישית

 

טבלאות מידע אישי ופרופיל תלמיד

 

מערכת שעות לתלמיד המשתלב והערכת השילוב

 

מחוון לפרופיל

 

תכנית מעבר מבית ספר למסגרת המשך