עיריית חולון
מינהל החינוך


משרד החינוך
מחוז תל אביב

ראשי

אודות המתי"א

פורומים

צור קשר

 

מרכז טיפולי "אפיק" - אבחונים דידקטיים

מידע

האבחון הדידקטי במרכז "אפיק" הינו חלק ממערך השירותים והתמיכות של מתי"א חולון.

האבחון מהווה חלון הזדמנויות לבדיקת כוחותיו וצרכיו של התלמיד, ומטרתו לעזור

בטיוב תפקודו הלימודי, החברתי וההתנהגותי- רגשי ולהמליץ על סוג התמיכות

המתאימות וההולמות את צרכיו החינוכיים של התלמיד הן במסגרת ביה"ס והן

במסגרות רפואיות ופארא רפואיות.

האבחון מהווה בסיס לבניית תוכנית עבודה אישית לתלמיד (תח"י/תל"א) לקידום

הישגיו.

הנחיות להפנייה לאבחון דידקטי