עיריית חולון
מינהל החינוך


משרד החינוך
מחוז תל אביב

ראשי

אודות המתי"א

פורומים

צור קשר

 

פעילויות במתי"א - קבוצות כישורים חברתיים

קבוצות הכישורים החברתיים נפגשות במהלך שנת הלימודים פעם בשבוע ל-45 דקות במרכז הטיפולי .

הקבוצה מונה כ-6 ילדים (בנים ובנות), המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי(ASD) והמשולבים בכיתות רגילות, ברחבי העיר.

את הקבוצות מנחות ב-CO יועצת ומטפלת רגשית בהבעה ויצירה.

הקבוצה נועדה לגשר ולתווך למשתתפים קודים חברתיים מקובלים, כלים להתמודדות עם קונפליקטים ומצבים חברתיים שונים שבהם נתקלים בכל קבוצות השיוך שלהם.

המנחות עובדות על הכרה, הפנמה, הבעה ועיבוד רגשותיהם של המשתתפים וכן על יכולתם להביע רגשות באופן בונה ולא פוגעני.

כבוד הדדי, הקשבה פעילה, שאילת שאלות ענייניות, הבחנה בין עיקר לטפל, הבעת עמדה, קבלת דעה שונה/ מנוגדת והיכולת לתת לאחר מקום, אלו הם מאבני היסוד של העבודה בקבוצות.

כמו כן, מושם דגש על שיתוף פעולה אקטיבי ופרודוקטיבי, כוח הוא תרומתה של הקבוצה ליחיד והיחיד לקבוצה ומכאן, הכרת החזקות והחולשות של כל אחד ואחד מתוך ההבנה שעוד ילדים חווים קשיים זהים או אף שונים, אך כל אחד חווה קשיים.

המשתתפים רואים בקבוצה, כקבוצת חברים המקבלת אותם ומבינה את הקשיים שלהם. רבים הפעמים בהם הילדים בוחרים ליצור קשרי חברויות מחוץ לקבוצה עם המשתתפים ואף מתחברים לחברים מהקבוצה בבית-הספר.