עיריית חולון
מינהל החינוך


משרד החינוך
מחוז תל אביב
      

 ראשי

 אודות המתי"א

פורומים 

 צור קשר

 תכנית חינוכית יחידנית - תח"י - מסמך טיוטה / האגף לחינוך מיוחד 

 תכנון לימודים במסגרות לתלמידים עם צרכים מיוחדים - מסמך טיוטה / האגף לחינוך מיוחד 

 


תוכנית חינוכית יחידנית
תח"י

תח"י - הגדרה

תח"י - מסמך טיוטה

תח"י - לשון החוק

אוגדן לריכוז מידע ובניית תח"י

בניית תח"י לגני הילדים 

תח"י - ככלי מארגן

תח"י - תוכנית חינוכית יחידנית

 

 

     לא תיתכן כל עשייה או פעולה
     בטרם תתגבש ההכרה
     שיש משהו שצריך לעשותו .
     וכשהכרה זו מתגבשת,
     נפתחות אלף ואחת אפשרויות של עשייה
                                                   תומס קארלייל


חוזר מנכ"ל חדש !   תשסח/3(ד)
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל -
  לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות -

נהלים עבור הגננת בגנים הרגילים

שאלון הפנייה לתלמיד הלומד בגן רגיל

התאמות בבחינות
התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים
בבתי-הספר היסודיים ובחטיבות הביניים


תוכנית לימודים אישית
תל"א
 

תל"א - הגדרה

תוכנית לימודים אישית - מהי?

תוכניות לימודיות אישיות

תוכניות לימודים -
מה עושים מחר בבוקר?


מהלכי פעולה לתהליך הכנת התוכנית האישית

אוגדן לריכוז מידע ובניית תל"א


תוכנית לימודים כיתתית תל"כ

שלבים בתכנון
תוכנית לימודים כיתתית /
מתי"א מעלה והר

 

 

 

 

 

  עריכה: סיגלית סידון


קישורים בנושא תכניות אישיות

מאגר מיפויים, מטרות, יעדים / טובה גרינפלד ורלה קורצר

הנחיות לעבודה עם המאגר / טובה גרינפלד ורלה קורצר  

חינוך לשוני בגן חינוך מיוחד - סטנדרטים והזדמנויות למידה (1) / טובה גרינפלד

חינוך לשוני בגן חינוך מיוחד - סטנדרטים והזדמנויות למידה (2) / טובה גרינפלד

תח"י - תוכנית חינוכית יחידנית (כולל דוגמאות תח"י) /
דליה פז, רונית סנס וד"ר רבקה הלל-לביאן (2002)

סטנדרטים לכתיבת תח"י - תל"א / מתי"א צפון הנגב

תח"י שנתית לחטיבת הביניים / מתי"א צפון הנגב 

תל"א - תח"י: דוגמאות / מתי"א טבריה

דוגמת תח"י בקריאה, כתיבה ובתחום ההתנהגותי-רגשי /
מתי"א קרית גת

בנק מטרות ויעדים בנושא שטף קריאה / רותי רון, מת"י חדרה

תח"י בפענוח הקריאה, הפקת משמעות, מיומנויות כתיבה /
מתי"א שלהבת

תח"י גנים / מתי"א שלהבת

דוגמת תח"י בתחום ההתנהגות / האגף לחינוך מיוחד, 1999 

דוגמת תח"י התנהגותי / מתי"א דרום השרון


טפסים

טופס תח"י

הצעות לטפסים להכנת התל"א

טופס תל"א

טופס תל"א: מידע כללי 

טופס תל"א: תיאור רמת התפקוד

הסבר לטופס תל"א: תיאור רמת התפקוד של התלמיד

טופס תל"א: סיכום התוכנית