עיריית חולון
מינהל החינוך

 


משרד החינוך
מחוז תל אביב

ראשי

אודות המתי"א

פורומים

צור קשר

ריכוז מידע וטפסים שימושיים

שאלונים לועדות שילוב/השמה/בקשה לסייעת - ולגזברות

חוזר מנכ''ל תשעד/5(א), כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014

 

לגני ילדים

תכניות לימודים וחומרי הוראה למידה

של משרד החינוך לגני-ילדים

באתר האגף לחינוך קדם יסודי

 

 

תיק איסוף מידע לקראת מעברים - גני ילדים

תיק מעברים

 

 
טבלת לוז לגננת
משותף עם השפ"ח תשע"ד
לוז לגננת
 
שאלונים לגני ילדים
 

ועדת שילוב גני ילדים

מתוך: חוזר מנכ''ל תשעד/5(א), כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לועדות שילוב / השמה

נוהלי ההפניה לבקשות לשעות שילוב- מתי"א חולון

איתור ומענה לצרכים מיוחדים: הנחיות לגננת - שפ"ח

לקט לגננת - הוראות הנחיות ומעט המלצות - תשעג

ועדת שילוב גני ילדים- ריכוז מידע:

אישור ההורים להפניית ילדם להערכה פסיכולוגית

אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי

הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השילוב המוסדית

טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב/השמה/ערר על שמירת סודיות

פרטיכול ועדת השילוב המוסדית

הודעה להורים על החלטת ועדת השילוב המוסדית

שאלון עבור ליקויי שמיעה - גנ"י

תוספת לשאלון ההפנייה לוועדת שילוב / השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה

שאלון עבור ליקויי ראייה - גנ"י

תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב / השמה לתלמידים לקויי ראייה - שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה

נספחים מחוזר מנכ"ל:

מתוך: חוזר מנכ''ל תשעד/5(א), כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת שילוב בית ספרית

תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידים לקויי ראייה – שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה

תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי גן בעלי לקות שמיעה

תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי יסודי ועל-יסודי בעלי לקות שמיעה

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת השמה

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבי"ס לחינוך רגיל או בבי"ס לחינוך מיוחד לוועדת השמה

שאלונים לבתי ספר

תיק איסוף מידע לקראת מעברים - בתי ספר

תיק מעברים

 

 

ועדת שילוב בית ספרית

מתוך: חוזר מנכ''ל תשעד/5(א), כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה
לוועדת שילוב/השמה בית ספרית

ועדת שילוב בית ספרית- ריכוז מידע:

ריכוז מידע- ועדות שילוב

זימון לועדת שילוב

הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השילוב המוסדית

אישור ההורים להפניית ילדם להערכה פסיכולוגית

אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי

טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב/ השמה/ ערר על שמירת סודיות

פרוטוקול ועדת שילוב

החלטת ועדת השילוב

שאלון עבור ליקויי שמיעה

תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב / השמה לתלמידי יסודי ועל יסודי לקויי שמיעה

שאלון עבור ליקויי ראייה

תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב / השמה לתלמידים לקויי ראייה - שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה

 

רפורמת דורנר

מכתב למנהלים לקראת תקציבי תשע"ו

בחירת הורים מרוכזת דורנר תשע"ה

 

מכתב להורים שילדם לומד במסגרת חינוך מיוחד - יישום המלצות דו"ח דורנר- תשע"ה

 
רפורמת דורנר
דורנר שלב יישום א' - כיתות א'-ג'
 
חוברת הדרכה להורים
תהליך בחירת המסגרת החינוכית לתלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת יישום המלצות דוח דורנר ספטמבר 2014

 
דפי מידע למנהלי בתי ספר ולצוותי החינוך
במסגרת המלצות וועדת דורנר 2015

 
טופס בחירת הורים
 
הנחיות למילוי השאלון האינטרנטי להערכת רמת התפקוד
רפורמת דורנר תשע"ה

 
שאלון חינוכי להפניה לוועדות לצורך קבלת משאבי חינוך מיוחד – רפורמת דורנר תשע"ה
 
 
 

שאלות נפוצות בנושא דורנר

שאלות ותשובות בנושא דורנר

מצגת חוזר מנכ"ל תוכנית שילוב

חוזר מנכ"ל -יישום חוק החינוך המיוחד:

ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב,

ועדת השמה וועדת ערר

 
 

בקשה לתמיכה מסוג סייעת

טופס 14.2 מתוך חוזר מנכ''ל תשעב/3(א), בקשה לתמיכה מסוג סייעת לתלמיד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

(יש לשלוח עד 15 במאי ולתלמידים חדשים עד 30.10)

יש להפיק טופס מתוך מערכת שילובית

 

טופס 14.1 תיאור רמת התפקוד לצורך קביעת זכאות לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים המשולבים בחינוך הרגיל

 

הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר

 
 
 
שאלונים לועדת השמה

ועדת השמה

מתוך: חוזר מנכ''ל תשעד/5(א), כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב / השמה

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת השמה

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל או בבית-ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה

תוספת לשאלון ההפנייה לוועדת שילוב / השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה

תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב / השמה לתלמידים לקויי ראייה - שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה

תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה, התשס"ו-2005 (קובץ תקנות 6436)

הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר

טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב / השמה / ערר על שמירת סודיות

 
 
 

 

 

למרכז "אפיק" - טפסים

 

טפסים למורות תומכות לתלמידים לקויי ראייה ועיוורים

לקויי ראייה - טופס דוח נוכחות מורות תומכות

טופס הצהרה על מחלה

מקבץ טפסים:

לגננות שילוב

גננות שילוב - טופס פרטים אישיים

גננות שילוב - טופס דוח נוכחות

גננות שילוב - מערכת שעות

גננות שילוב -בקשה לשעת רפורמה

טופס הצהרה על מחלה

 

כללי

טופס כרטיס עובד

טופס בקשה לקצובת נסיעה

טופס בקשה לאישור תוספת שעות זמניות

טופס שנה גמישה

טופס חלת לחו"ל

טופס בקשה לחופשה

טופס בקשה להעברה

מקבץ טפסי חשבות - משרד החינוך מחוז ת"א

מקבץ טפסים לעובדי מתי"א:

טופס פרטים אישיים 

עובדי מתי"א - טופס דוח נוכחות

טופס מערכות

טופס הצהרה על מחלה

טופס שנה גמישה

 

כללי

טופס כרטיס עובד

טופס בקשה לקצובת נסיעה

טופס בקשה לאישור תוספת שעות זמניות

טופס בקשה לשעת רפורמה

טופס חלת לחו"ל

טופס בקשה לחופשה

טופס בקשה להעברה

מקבץ טפסי חשבות - משרד החינוך מחוז ת"א

 
 

לוח החופשות - משרד החינוך

 

תאריכון - לוח ארועים