צמחים מוגנים
משימה 1 


1.  פתח קובץ Word, שמור את הקובץ בתיקייה שלך בשם:
    "צמחים מוגנים".

2.  קרא את השיר ולס להגנת הצומח (מילים ולחן: נעמי שמר),
     כתוב את שמות הפרחים המופיעים בשיר.
 


   

 מבוא

משימה 1 

משימה 2 

משימה 3 

משימה 4 

משימה 5 

משימה 6

למורה