צמחים מוגנים
משימה 2 

   
   

 היכנס לאחד האתרים הבאים:
      צמחים מוגנים בישראל -
ויקיפדיה
      מרכז מידע לצמחי ישראל - רת"ם
      אלבום צמחים בישראל

    הוסף, לרשימה שיצרת במשימה 1 , עוד 6 שמות צמחים מוגנים.

 

 

 מבוא

משימה 1 

משימה 2

 

משימה 3 

משימה 4 

משימה 5 

משימה 6

למורה