צמחים מוגנים
משימה 3
 

   
   

    
     בחר 8 פרחים (מתוך רשימת הפרחים שהכנת במשימות 1,2),
     ערוך את הנתונים הבאים בטבלה בעלת: 4 עמודות ו-9 שורות:
     בשורת הכותרת רשום: שם הפרח (הצמח), מקום גידול, עונת פריחה,
     תמונה.  
     (לקבלת דוגמא של הטבלה לחץ -
טבלה לדוגמא).
     ניתן להיעזר באתרים הבאים:
       צמחים מוגנים בישראל -
ויקיפדיה
       מרכז מידע לצמחי ישראל - רת"ם
       אלבום צמחים בישראל

 

 

 

 מבוא

משימה 1 

משימה 2 

משימה 3 

משימה 4 

משימה 5 

משימה 6

למורה