צמחים מוגנים 
משימה 4

   
   

מהו צמח מוגן? (ניתן להיעזר באתר ויקיפדיה).  

1.     התייחס ל:
א. כמה צמחי בר מוגנים קיימים בארץ ?
ב. באיזו שנה התקבל החוק להגנת צמחי הבר ?
ג. מה מטרת החוק להגנה על צמחי הבר ומדוע נחקק ?

 

   

 מבוא

משימה 1 

משימה 2 

משימה 3 

משימה 4 

משימה 5 

משימה 6

למורה