צמחים מוגנים 
משימה 5

   
   

1. בדוק מהן הסכנות הנשקפות לצמחי הבר ? 
   (רשום לפחות 3 סכנות) 
תוכל להיעזר באתר של רת"ם בסעיף  
   שנקרא "
הצמחים האדומים".
 

2. מדוע יש להגן על צמחי הבר ? (רשוםלפחות 3 סיבות)
   (תוכלו להיעזר במאמר: "שמירה על פרחי בר" מאת רשות
   שמורות הטבע והגנים הלאומיים).
  

 
 הוסף את התשובות לקובץ שלך.

   

 מבוא

משימה 1 

משימה 2 

משימה 3 

משימה 4 

משימה 5 

משימה 6

למורה