כניסה למערכת
אחוות אחים - קרית מלאכי
חדוה נדב
הדרכה למשתמש

  

             הודעות חודש אדר א'

תלמידים והורים יקרים!

9.2.14 יום א' פעילות כיתות ו' הורים וילדים וידאו קומפרנט

9.2.14- 14.2.14שבוע אינטרנט בטוח- משפחה ברשת

11.2.14 יום ג' הפסקה פעילה אינטרנט בטוח

 12.2.14 יום ד' הדרכת הורים גן א' ב' בערב עם מיכל גבריאל.

16.2.14 תזונאית לכיתה ד' שיעור  7, 8

19.1.14 שאלון אקלים מיצ"ב כיתה ה' שיעור שני וכיתה ו' שיעור שלישי. יש להכין את התלמידים לכך.

24.2.14 תרגיל ארצי כניסה  למרחב מוגן.

26.2.14 הדרכת הורים לכיתות ג'-ו  ערב- מיכל גבריאל.

 

   

 
 

 

  
 

 

האחים גובר ז"ל

לוח שנה תלמידים

מקצועות לימוד

אחיתון- העיתון שלנו

                  מנבסנט                      
 בבית ספרנו שומרים על אתיקה ברשת-
כנסו לאינטרנט בטוח 

אחיתון העיתון שלנו!

לחץ על התמונה