כניסה למערכת
אחוות אחים - קרית מלאכי
חדוה נדב
הדרכה למשתמש

  

הודעות

ביום שלישי 2.6.2015 . נפעל לתרגיל למידה מרחוק. התרגול יתבצע מהבית מהשעה 15:00. כלומר, כל תלמיד יקבל פעילויות שישלחו ע"י צוות המורים ויפעל להמשך הלמידה מהבית.

לאחר התרגיל חובה על כל תלמיד לדווח בפורום הכתתי על הפעילות שבצע. כך יוצרים קשר עם המחנכת וצוות המורים המקצועי.

ב ה צ ל ח ה ! ! !

 

 

   

 
 

 

 

 

אחיתון העיתון שלנו!

לחץ על התמונה