מתמטיקה   והנדסה

 

שפה

אנגלית    

                                                                          

מולדת  וגיאוגרפיה-

חינוך גופני

 

זהירות בדרכים

אמנות

 

קרן קרב

חינוך לבריאות

 

חגים

מדעים 

 

מפתח הל"ב

 

איכות הסביבה- קיימות תנ"ך