מצגת - אני גולש נבון

                

מצגת - אני גולש חכם

"בראש בטוח" - משחק רשת

שיח ברשת.

שיח בין שניים - גלישה

סקר הורים

סקר תלמידים

אל תפלו ברשת- סרטונים
סרטונים

 מצגת הורים

                     

 

 

 

 

 

 

    

הורים ותלמידים יקרים

עם היציאה לחופש הגדול נדרשים אתם לקרוא

את העלונים המצורפים של משרד החינוך

אתיקה ומוגנות ברשת

הורים על בטוח- ברשת האינטרנט

 

                                                                                                  
            

היום הלאומי לאינטרנט בטוח

   

זהירות ברשת -
אתר אתיקה

משוחחים בצ'אט -
 
דף עבודה אישי.

משוחחים בצ'אט עם חברים
מדריך למורה.

פרטים מזהים ברשת

אתיקה ברשת

מכירים ולומדים מסכנות ברשת נזהרים

מצגת להורים
סדר יום- ליום שיא בלהבה