הקטנת ושינוי סוג הקובץ של מספר קבצי תמונה בתיקייה 


התוכנה בה נשתמש נמצאת במאגר "יצירה ללא גבולות" ונקראת  FSViewer     (במאגר היא נקראת "הקטנת נפח מצגות פאוורפוינט").

התוכנה מאפשרת לערוך שינויים שונים, כולל שינוי סוג הקובץ, במספר לא מוגבל של קבצי תמונה המצויים בתיקייה מסוימת.

בחלון התוכנה, מצד שמאל, בוחרים בתיקיית תמונות כלשהי. התמונות שבאותה תיקייה יופיעו בחלק הימני של חלון התוכנה.

 

בשורת התפריט, בוחרים ב"tools" > "batch convert / rename"

 

בחלקו הימני של החלון שייפתח נראה את קבצי התמונות לשינוי. לחיצה על כפתור  "Add all" תעביר את כל התמונות לחלק השמאלי של החלון. (ניתן כמובן לסמן תמונות בודדות ולהעבירן לחלק השמאלי בעזרת כפתור "Add".

אם בתיקייה יש סוגים שונים של קבצים גראפיים, ניתן לבחור בסוג אחד בלבד בעזרת החץ שבחלון ה"Source" (תיקיית המקור).

בשורת ה"Output format" בוחרים בעזרת החץ את הפורמט הרצוי לפלט.

ובשורת ה"Output folder" בוחרים את המיקום/התיקייה לשמירת הפלט, בעזרת הכפתור "Select".

לחיצה על כפתור ה"Start" תתחיל את הפעולה האוטומאטית של התוכנה על הקבצים.

 

באם רוצים לקבוע את גודל התמונה המוקטנת, בשונה מהגדרות ברירת המחדל, ניתן להשתמש בכפתור ה"Advanced Options" . בחלון זה ניתן לקבוע ידנית את רוחב וגובה התמונות, או לבחור בגודל סטנדרטי כלשהו.

 

בחלון החדש שייפתח נראה את שלבי ההמרה שהתוכנה מבצעת, ולסיום נלחץ כפתור "Done" (בוצע).

 

הערה: במידה ולא משנים את תיקיית הפלט, הקבצים החדשים יחליפו את הישנים באותה תיקייה. פעולה זו מתאימה לנו ב"הקטנת נפח מצגות PowerPoint". (ועל כך במדריך נפרד).

 

בהצלחה,

אודי יוליס