עבודה בטבלאות בעורך הפנדה

חגית, מניסיוני ומשחקי בעורך הפנדה:
צרי טבלה בת 3 עמודות בעובי גבולות 0. העמודה האמצעית תישאר ריקה ותאפשר משחק הגדלה והקטנה.
באחת העמודות הקיצוניות צרי טבלה בת עמודה אחת (אפשר עם גבולות). העתיקי אותה והדביקי בעמודה הקיצונית השניה.
הדביקי את הטקסט המתאים בכל אחת מהטבלאות הבודדות.
כעת סמני טבלאות אלה ובמשיכת היתדות שחקי עם הרוחב והאורך עד שישתוו בגודלן.
בהצלחה, אודי

 

 
 

שילוב

* מעקב אחר תלמידים הנתמכים בתכנית השילוב.

* איתור תלמידים מועמדים לועדת שילוב מסכמת -  "המסכמת את מיצוי אפשרויות הטיפול בתלמיד"  -  לקראת דיון בועדת השמה לשנה"ל הבאה.

* תכנון עבודת ועדת השילוב בנושא "ועדות מסכמות":

  1. מבדק יכולות למידה.
  2. איסוף חומר (ועדת זכאות, פרוטוקול ועדת שילוב, הודעה להורים) ותוכניות התערבות.
  3. חשיבה מחדש על מטרות התוכנית.

 * יידוע ושיתוף ההורים בהחלטה לדון בתלמיד בועדה מסכמת תוך שיתופם ושיתוף התלמיד.

* הפניית תלמידים לאבחון פסיכולוגי לקראת ו. השמה                                                                                  

 

 

 

 

    

 

מקדמת

 *המשך  ישיבות צוות בין מקצועי/ ישיבת תל"א  להערכה מעצבת.

* עריכת  מבדק להשגי התלמידים במקצועות היסוד באותם  כלים שהשתמשה המורה בכתה בתחילת השנה.

* הערכת תפקודם הלימודי של התלמידים ועריכת שינויים בהתאם ( בתל"כ/בתל"א) וכן בקבוצות הלמידה.

* עידכון מיפוי השגי הכתה על פי המבדקים.

* בכתות ו, ט: גיבוש תכנית "מעברים" ונהלי הכוון בשיתוף הצוות כולו.

* הכנת התלמיד לדיון בועדת השמה ע"י "יצוגו העצמי" בועדה.