תאריכון - מדריך למנהל המערכת

כללי:

יישום התאריכון מאפשר ניהול מספר רב של לוחות שנה ויומנים פרטיים. בכניסה ליישום מקבל המשתמש את רשימת הלוחות והיומנים שהוגדרו במערכת, וכניסה אליהם מתבצעת על ידי לחיצה על הקישור המתאים.

ניהול לוחות שנה ויומנים פרטיים

יישום הניהול של התאריכון מאפשר יצירה, עדכון ומחיקה של-

§         לוחות שנה ציבוריים – לוחות שהמידע בהם גלוי לכל המשתתפים (עדכון הלוח דורש סיסמת כניסה).

§         יומנים פרטיים – לוחות שהכניסה למידע המצוי בהם דורשת סיסמה.


יצירת לוחות והוספת/עדכון הודעות בלוחות קיימים:

כניסה בשם המשתמש של מנהל המערכת ל"מערכת הניהול", תציג לנו את כל אפשרויות ניהול יישומי המערכת.

בחירה ב"ניהול תאריכון" פותחת חלון ליצירת לוח שנה חדש או עריכה של לוחות קיימים.

בחירה ב"יצירת לוח שנה חדש" פותחת חלון להגדרות הלוח - שם הלוח, סיסמא לעריכה (חובה) וסיסמא לצפייה (לא חובה).

על מנת להכניס הודעות/נתונים בלוח קיים, יש לחזור לתפריט ה"מערכת" בדף הפורומים, ליישום "תאריכון".בחלון שייפתח יופיעו שמות הלוחות שיצרנו, עם אפשרות לצפייה בכל אחד מהם.לחיצה על אחד התאריכים בחודש שיש בו מידע, פותחת חלון לצפייה בהודעה, על כל מרכיביה
(כולל תמונות, קבצים, קישורים, סמיילים ועוד).

צפייה בהודעה, ניתן לראות דוגמא בלוח "השתלמויות"

 
באמצעות הסיסמא שקבענו ל"עריכה" מתאפשרת הכנסת מידע לתאריכים נבחרים בלוח החודשי. לחיצה על תאריך מסויים פותחת את חלון העזר להכנסת הסיסמא, ועם ה"אישור" ייפתח חלון "עריכת ההודעה".

מעבר לפעולות העריכה הרגילות, מאפשר העורך-

ü      להוסיף קובץ מוצמד להודעה על ידי לחיצה על הצלמית

ü      להוסיף תמונה להודעה על ידי לחיצה על הצלמית       

ü      להוסיף קישור בגוף ההודעה על ידי לחיצה על הצלמית

ü      להוסיף סמיילי להודעה על ידי לחיצה על הצלמית        

 

בהצלחה!