מ
ה

ח
ד
ש

06/12/2007
שלום לכולם,

החלטתי לחדש מערכת אורייאנית זו, שנפתחה בזמנו לצורך לימוד מרחוק לילדי "קו-אור", ומזה שנתיים לא נעשה בה שימוש.
בשנתיים האחרונות, במסגרת התמיכה שאני נותנת בבניית אתרים במסגרות שונות, נוצר מאגר של שאלות שהועלו ע"י מורים וצוותי חינוך אחרים, ונאספו אצלי מספר מדריכים שכתבתי כתשובות לשאלות אלו.
החלטתי לרכז מדריכים אלו, לערוך אותם ולעצבם, לטובת משתמשים אחרים.


אודי