אפיקון

לוח אירועים חודשי

 

חודש ספטמבר

דבר המנהלת

אפיקון

חודש אוקטובר

דבר המנהלת

אפיקון

חודש נובמבר 

דבר  מנהלת

אפיקון

חודש דצמבר   חודש ינואר     

חודש פברואר

 

 

חודש מרס

דבר המנהלת

אפיקון

חודש אפריל חודש מאי חודש יוני