פורטל התוכן החינוכי 

למידה מרחוק לשעת חירום

 

   אתר פקוד העורף
 

 תקשוב דרום - קשר חם

 

 אתר אוח  - לומדים מרחוק

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/LMS/

 

מרכז תמיכה

 אתר שפ"י  - מידע תיאורטי ויישומי בחירום

אתר ער"ן - מוקד תמיכה ועזרה נפשית http://www.eran.org.il/

 

המנהל מדע וטכנולוגיה אתר אופק חחח