סביבת הלמידה של ביולוגיה כיתה ט'

 

 תא

 תורשה

 הזנה

 אקולוגיה וסביבה

התא - מילון מונחים

 סרטון: כרומוזומים
מבנה התא. מבנה הגרעין. כמות הכרומוזומים ביצורים שונים. מבנה הכרומוזום. פרויקט הגנום.

 חקרשת בנושא ויטמנים

 

קישורים לנושא קיימות פיתוח בר קיימא

 חוברת עבודה בנושא התא

 דפים מקוונים בגנטיקה

 קישורים לנושא אקולוגיה והזנה

חקר רשת - מחזור 

 סרטון: אברוני התא ותפקידם

 סרטון פרויקט הגנום

חקרשת -תזונה נכונה 

חקרשת - חיסון נגד שפעת 

 דפי עבודה ומעבדות בנושא התא

 סרטון דנ"א - חוברת ההפעלה של הגוף

חקרשת - השמנת יתר 

חקרשת - איידס 

 פעילות :התא (לב ליבה)

 סרטונים: שיטות מדעיות בשרות המשטרה:
זירת הפשע - 1

 מצגת על חומצות השומן  

חקרשת - נגיפים מחוללי סרטן בבני אדם 

 התאמת מבנה לתפקיד

 שיטה 2 -טביעת אצבעות 

מעגל תזונה - פעילות ברשת מט"ח 

חקרשת - מציאת חיסון או תרופה לאיידס

 המדרג בטבע

 סרטון דנ"א ורנ"א

חומרים אורגנים ואי אורגנים -דף עבודה 

עולם המיקרואורגניזמים 

 אירגון המערכת החיה - מצגת

 התורשה וחוקי מנדל - מצגת

חומרים שמהם מורכב גןף היצור החי - מצגת 

איידס – מגפת המאה

 

 התפתחות המקרוסקופ - מצגת

 הדמיה  גנטיקה - הכלאה של שתי תכונות

שרשרת ומארג מזון - דף עבודה 

חקרשת - טיפול בפסולת 

 מבנה המקרוסקופ

 סימולציה: גנים שווי ערך -סוגי דם

שרשרת מזון - דף עבודה 

חקרשת בנושא הרעש 

 יחס שטח פנים לנפח

 סוגי דם

שרשרת מזון - פעילות 

 

תאים ואברונים -פעילות 

 קבוצות דם ותרומות דם - מצגת

שרשרת מזון + תרגול במצגת 

 מהי אקולוגיה? מצגת

הכלורופלסט והכלורופיל.ppt

 סכום תכנים נלמדים לפי נושאים בנושא תורשה

שרשרת מזון - מצגת פתרונות 

 

 מאילו חומרים בנויים התאים? פעילות

 קישורים לנושא התורשה

 יצרנים, צרכנים ומפרקים - מצגת

 

 תא אנימלי ותא צמחי - פעילות

 דילמה מוסרית -  שיבוט הכיבשה דולי

 תהליך ההזנה - מצגת

 

 שלד התא - פעילות

 דילמות מוסריות - פעילות ברשת

 עודף משקל - פעילות בנושא השמנה

 

 גרעין התא -פעילות

 

 

 

 סוגי תאים

 תורשה - פעילות במחשב

 הזנה - פעילות במחשב

 

 התא מבנה ותפקיד - פעילות

 אודות הכרומוזומים

 תזונה נכונה - חקררשת

 

 מצגת מסכמת על התא

 אתר גניטקה online

 המרפאה הממוחשבת -חקרשת ויטמינים ומינראלים

 
 עוד מצגת מסכמת

 שאלות חזרה בנושא הכלאות

 מזון, תזונה ובריאות - פעילות ממוחשבת

 

 פעילות בנושא סימני חיים ותאים.

 אתר גנאתיקה

 עוסקים בפעילות גופנית

 

 פעילות בנושא סימני חיים ותאים.

 עבודה להגשה בנושא תורשה

 פעילות בנושא הזנה: מר זללני ומר קדמוני

 

 

     

 פוטוסינתיזה

 

מצגת: רמות אירגון בטבע 

תורשה במהלך הדורות וקודומננטיות - מצגת 

 שרשרת מזון - פעילות

 
 

 המסע ל D.N.A פעילות

 אקולוגיה - כלובי הדגים

 

 מאפייני חיים

 פינוח גנום האדם ומיפויו. מה צופן העתיד?

 יישום מיומנויות גרפים- ויטמין B1 ובריאות.

 

 מבנה התא- מצגת

 מצגת דנ"א וכרומוזומים

 יישום מיומנויות גרפים- המלצות לתזונה נכונה

 

 אנזימים

 פעילות שכפול גנטי

 

 

 תא וסימני חיים חט"ב בן צבי

 המתת חסד

 פעילות המשגה: גובהו של ליאור

 
 

 כשאני לא מבין - האם זה בגלל הגנים שלי?

 מצגת שרשרת מזון

 
 

 סרטון אנמיה חרמשית

 מצגת בנושא תזונה ורפואה

 
   

 מצגת: מערכת העיכול

 
 

 

 

 
   

 פרמידת המזון