הכנה למיצ"ב כיתה ח'

 

מבחן המיצ"ב מתקיים  בכיתה ח' בסוף שנת הלימודים, ולכן הוא מתמקד בעיקר בנושאי הלימוד, שנלמדו בכיתה ז' וח'.

המבחן יבדוק מיומנות חשיבה מדעית וטכנולוגית וידע מצטבר.

השאלות הן מסוגים שונים: שאלות רב-בררה ושאלות "פתוחות".

במבחן ארבעה נושאים :

1.      מטלות חובה ,שאלות ידע בנושא "חומרים, מבנה תכונות ותהליכים".

2.      מטלות חובה, שאלות ידע בנושא אנרגיה ואינטראקציה.

3.      שאלות ידע חובה  בנושא "תופעות , מבנים ותהליכים ביצורים חיים" כולל "תאים- מבנה ותפקוד ו" מערכות בגוף האדם".

4.      מטלות חובה, בנושא "מערכות אקולוגיות "

 

דגשים בנושאי הלימוד במדעים בכיתות ז'-ח'

 

נושא 1

נושא 2

נושא 3

כתה ז'

 

 

 

חומרים: תכונות ושימושים

*כל חומר מאופיין ע"י צירוף תכונותיו (צבע, ריח טעם, קשיות, ציפה, מסיסות במים, מוליכות חשמלית, מגנטיות, בעירות, מצב צבירה בטמפרטורת החדר, צפיפות, מוליכות חום).

*חומרים תכונות ושימושים:

גזים בדגש אוויר, נוזלים בדגש המים, מוצקים בדגש מתכות. (הבחנה בין תכונות קבוצת המתכות לאל מתכות)

*מסה ונפח

*חומרים תועלת ומחיר סביבתי.

 

 

 

חומרים: שינויים בחומר  

*מעברים בין מצבי הצבירה

*מודל החלקיקים כמסביר תופעות ושינויים פיזיקאליים:  שינויים במעבר בין מצבי הצבירה (התכה, התאדות, רתיחה, קיפאון), פעפוע, לחץ גז.

*במהלך שינוי של מצב הצבירה הטמפרטורה נשארת קבועה.

תהליכי שינוי בחומר: 

*שינוי טמפ' והשפעתו על הנפח, הלחץ ודחיסה.

*התמוססות (ממס, מומס, תמיסה), תמיסה מרוכזת ותמיסה מהולה,  השפעת הגורמים טמפרטורה וערבוב על מהירות ההתמוססות.

*חוק שימור המסה בשינוי פיזיקאלי עפ"י מודל החלקיקים.

 

סוגי אנרגיה המרה ושימור

חום וטמפרטורה

*סוגי אנרגיה: חום, חשמלית, קרינה, אנרגיית גובה, תנועה, כימית.

*המרות אנרגיה מסוג לסוג ו/או מגוף לגוף.

 (הוראה ברמה הבסיסית-  פרק חזרה על נלמד ביסודי)

*חוק שימור האנרגיה.

*שינויים בחומר כתוצאה מקליטה או פליטה של אנרגיית חום.  

*דרכי המעבר של אנרגיית החום: הולכה, הסעה, קרינה.

 

 

 

 

תא, מבנה ותפקוד

(מפוצל בין כתה ז' לכתה ח')

*מדרג ביולוגי: מולקולה, חלקי התא, תא, רקמה, אבר, מערכת, יצור.

*מבנה תאים ותפקודם.

*החלקים העיקריים המשותפים לתאי כל היצורים החיים: קרום התא, גרעין וציטופלזמה, ותפקודיהם.

*חלקי תא המייחדים תאי צמח: דופן, כלורופלסטים, חלולית ותפקודיהם.

*התאמה בין מבנה התאים לתפקודם.

*גודלם של תאים ויחידת המדידה

 

תכנים המופיעים  בנושא התא ילמדו כציר אורך במשולב עם נושאי ליוד אחרים (לדוגמא תאי דם בהקשר של מערכת הובלה,  קרום תא בהקשר של קליטת מים)

 

מערכות ותהליכים ביצורים חיים

* מערכות, איברים ותהליכים בגוף: נשימה, עיכול, הובלה, הזנה וכו'. (פרק חזרה על הנלמד ביסודי)

*הגוף כמערכת וחשיבות הקשר בין מערכות הגוף.

*מערכת הובלה: מערכת הדם

* בריאות ומערכת הדם

*מאזן מים בגוף בעלי חיים.  חשיבות המים לקיום יצורים.

*מאזן חום בגוף האדם והדרכים הפיזיולוגיות לשמירה על מאזן חום תקין בגוף.

* הקשר בין מאזן המים לבין מאזן החום בגוף האדם. *התנהגויות לשמירה על מאזן מים ומאזן חום בגוף.

*אמצעים טכנולוגיים ליצירת מיקרואקלים  לדוגמא: מיזוג אוויר, חומרי בידוד.

 

 

מערכות אקולוגיות

(מפוצל בין כתה ז' לכתה ח')

* מגוון בטבע (יצורים וסביבות חיים) וחשיבותו.

* עקרונות המיון של יצורים חיים

*מיון היצורים לחד-תאיים ורב-תאיים.

מאפיינים של כל קבוצה.

*עקרונות המיון של היצורים החיים לממלכות העיקריות:  חיידקים, פטריות, צמחים ובעלי חיים.

*מיון בעלי החיים לחסרי חוליות ובעלי חוליות מאפייני מחלקות מקבוצת בעלי החוליות: דגים, דו-חיים, זוחלים, עופות, יונקים.

*מרכיבי סביבה ביוטיים ואביוטיים.   

*הסביבה כמספקת צרכים חיוניים לקיום יצורים.

*התאמת יצורים חיים לסביבתם.

 *השפעת האדם על הסביבה.

 

 

 

 

 

נושא 1

נושא 2

נושא 3

נושא 4

כתה ח'

 

 

 

 

 

 

סוגי אנרגיה המרה ושימור

*סוגי אנרגיה: חום, חשמלית, קרינה, אנרגיית גובה, תנועה, כימית.

*המרות אנרגיה מסוג לסוג ו/או מגוף לגוף.

 (הוראה ברמה הבסיסית-  פרק חזרה על נלמד ביסודי)

*חוק שימור האנרגיה.

 

 

 

 

 

 

מערכות אקולוגיות

(מפוצל בין כתה ז' לכתה ח')

* מרכיבי סביבה ביוטים ואביוטים.

*השפעת גורמים אביוטיים על גורמים ביוטיים.

*יחסי גומלין בין יצורים חיים: טריפה, טפילות, תחרות, הדדיות.

* מארג מזון

* תהליך הפוטוסינתזה: מגיבים ותוצרים.

חשיבות התהליך לצמח ליצורים אחרים במערכת האקולוגית.

*מחזור הפחמן בטבע

* שיווי משקל במערכת אקולוגית

*השפעת האדם על יחסי גומלין במערכות אקולוגיות ועל יציבותן

 *דרכים לשמירה על מערכות אקולוגיות.

 

 

 

חומרים: יסודות תרכובות ותערובות

* תערובות תרכובות ויסודות: חומר טהור (יסוד, תרכובת) וחומר שאינו טהור (תערובת: הומוגנית והטרוגנית) וההבדלים ביניהם.

* שיטות להפרדת מרכיבי תערובת (לדוגמה: מיגנוט, סינון, זיקוק, ועוד)

*מבנה האטום ואפיון יסודות בעזרת פרוטונים בגרעין

*היסודות כאבני בניין של כל החומרים ביקום.

* טבלת היסודות, סימול כימי של היסודות

* מאפייני שלוש משפחות: מתכות אלקליות, הלוגנים וגזים אצילים; השימושים ביסודות ובתרכובותיהם.

* מבנה היסודות בטבע: אטומים

בודדים, מולקולות, גבישים.

* נוסחה כימית של תרכובות  מולקולריות ותרכובות יוניות.

חומרים: שינויים כימיים

* התהליך הכימי. דוגמאות תהליכים כימיים: פירוק, הרכבה ובעירה.

 * המגיבים והתוצרים בתהליך הכימי.

*ההבדלים בין תהליך כימי לבין  שינוי מצב צבירה (תהליך פיזיקלי).

* צירוף חדש של תכונות מעיד על היווצרות חומר חדש או חומרים חדשים.

* חומצות ובסיסים

* התהליכים הכימיים מתחלקים לשני סוגים: תהליך פולט חום,   או תהליך קולט חום.

* משוואה כימית כדרך לתיאור תהליך כימי. לדוגמא: פוטוסנתזה, נשימה.

* הקשר בין השינויים הכימיים בחומרים לבין השימושים בהם.

* חוק שימור המסה בתהליך כימי.

* חומרים: תועלת ומחיר סביבתי.

 

 

 

חשמל ומגנטיות

* חומרים מוליכים: מתכות, תמיסות יוניות.

* חומרים מבודדים.

* סמלי המרכיבים של המעגל החשמלי.

* הזרם החשמלי כתנועת מטענים במעגל חשמלי.

* גורמים המשפיעים על עוצמת הזרם במעגל החשמלי

* המוליכות החשמלית כמבטאת את יכולת ההולכה של חומרים.

* גורמים המשפיעים על ההתנגדות המוליך: סוג החומר, אורך המוליך, עובי המוליך. 

* מקורות חשמל.  * מדידת הזרם.

* שימושים של אלקטרומגנט.

*מקורות אנרגיה מתכלים ומקורות אנרגיה מתחדשים.

 כוחות ותנועה

* כוח, משקל, מסה:

כוח המשיכה בין גופים.

המשקל של גוף ככוח הנובע ממשיכתו על ידי גרם שמים.

*תנועה ומהירות.

* כוחות ושינוי.

* כוחות כמתארים פעולה הדדית (אינטראקציה) בין גופים.

*כוחות: סוגים, מאפיינים ומדידה.

*התועלת לאדם ולחברה בשימוש במכשירים המפעילים כוח.

*מכשירים החוסכים בכוח ושימושיהם.

 

 

 

(ילמד אחרי פסח)

 

 

 

 

 

 

    

                                חומרים לתרגול נושאים של כיתה ז'                                                                 
     

מאגר שאלות בנושא
חומרים ותכנותיהם

 מאגר שאלות בנושא
מערכות ביצורים חיים

מבחן אינטרקטיבי-חומרים

     

 תשובות לשאלות בנושא
חומרים ותכותותיהם

 תשובות למאגר שאלות בנושא
מערכות ביצורים חיים

 פעילות במחשב למיון חומרים לפי תכונותיהם

     

משימות הערכה מורחבות
בנושא תכונות חומרים

 מאגר שאלות בנושא
אנרגיה

 חוברת עבודה המודל החלקיקי

   

 מאגר שאלות בנושא
המודל החלקיקי ומצבי צבירה

תשובות למאגר שאלות בנושא
אנרגיה

 חידונים אינטראקטיביים :
נפח. משקל, מסה וצפיפות

     

תשובות למאגר שאלות בנושא
המודל החלקיקי ומצבי צבירה

 מאגר שאלות בנושא
אקולוגיה ז'

 חידון אינטראקטיבי: הרכב האוויר

     

 מאגר שאלות בנושא התא

 תשובות מאגר שאלות בנושא
אקולוגיה ז'

המודל החלקיקי של החומר -
מצגת שאלות

     

 תשובות למאגר שאלות בנושא התא

 אנרגיה - פעילויות

תהליכי חימום וקירור
מצגת

     

 אני בוחן את עצמי -רכיבי התא

 אני בוחן את עצמי
אנרגיה א

מערכות בגוף האדם
"לב וליבה" מט"ח
 

     

 אני בוחן את עצמי -
התא מבנה ותפקיד

 אני בוחן את עצמי
אנרגיה ב

חידון בנושא אנרגיה

     

  התא ואברוניו - פעילות

 אני בוחן את עצמי
המרות אנרגיה ג


 

     

 

 

    

                                חומרים לתרגול   חומר של כיתה ח'                                                 

מאגר שאלות+ תשובות
בנושא יסודות ותרכובות

 חידון אינטראקטיבי מבנה האטום והטבלה המחזורית

 

חידון אינטראקטיבי שפת הכימיה - סיכום 

מאגר שאלות בנושא
חשמל ומגנטיות

   

 

 

 מאגר שאלות בנושא
מערכות אקולוגיות ח'

   

 

 

תשובות למאגר שאלות
בנושא מערכות אקולוגיות ח'