קישורים לנושאים הקשורים לת"ל של כיתה ט': אקולוגיה והזנה

 

אקולוגיה -אקוסיסטמה וביומסה
סרטון
אקוספירה - ביוספירה
מקום בו קיימים חיים
סרטון
אקוספירה - אפקט החממה
מהו אפקט חממה? מה גורם לאפקט החממה ? כיצד משפיע אפקט החממה על החיים על-פני כדור-הארץ ?
סרטון
אקוספירה - ההסטוריה של החיים עפנ"י כדה"א
היווצרות החיים על-פני כדור-הארץ
סרטון
אקוספירה - חלקי האקוספירה
הידרוספירה, אטמוספירה, ליטוספירה
סרטון
אקוספירה - הקדמה
מהי אקוספירה ? מה כוללת האקוספירה
סרטון
אקוספירה - מחזור החנקן בטבע
סרטון
מיחזור ומחזור חומרים בטבע - מחזור הפחמן
סרטון
שרשרת מזון בנהר
סרטון
מיחזור נייר
שלבים מפסולת נייר מזהמת למוצר ממוחזר
סרטון
מיחזור שקיות פלסטיק
שלבים במיחזור שקיות פלסטיק. מלווה הסברים.
סרטון
איכות סביבה - שינויי אקלים עולמיים
אנימציה מלווה בהסבר בעברית
הזנה בצמחים-תהליך הפוטוסינתזה
אנימציה מלווה בהסבר בעברית
חייהם הסודיים של הצמחים
סרט תעודי באורך כ- 90 דקות העוסק בחייהם הסודיים של הצמחים מלווה במוסיקה ובשרים של סטיווי וונדר
סרט
חלבונים וחומצות אמיניות
הנחייה
1. תוכלו להתבונן במבנה החומצות האמיניות השונות באמצעות כפתור ה-SHOW ME.
א. בחרו את החומצה האמינית לויצין - leucine. זהו את אטום הפחמן המרכזי ואת ארבע הקבוצות השונות הקשורות אליו. מהו ה-R של החומצה האמינית לויצין? ציירו נוסחת מבנה שלה.
ב. באותו אופן בחרו את החומצות הבאות: מתיונין - Methionine, ליזין - Lysine וגליצין - glycine. מהו ה-R? ציירו נוסחת מבנה שלהן.
ג. במה שונה הגליצין מהחומצות האמיניות האחרות שהכרתם?
אספרטם המוכר כממתיק דל קלוריות והמהווה תחליף לסוכר (בעיקר במשקאות דלי קלוריות), הוא צירוף של שתי חומצות אמיניות טבעיות: חומצה אספרטית ופניל-אלנין. לפניכם נוסחאות המבנה של שתי חומצות אלו:
א. מהן הקבוצות הצדדיות בחומצות אלו? רשמו את נוסחת המבנה המפורטת שלהן.
ב. לפניכם נוסחת המבנה של אספרטם:
I. זהו וסמנו את שתי החומצות האמיניות המרכיבות אותו.
II. איזו קבוצה של החומצה האספרטית ואיזו קבוצה של הפניל-אלנין יוצרות את הקשר בין שתי חומצות אלו ליצירת מולקולת האספרטם? 
 
 
 
 
פעילות מקוונת
מעבר חומרים דרך קרום התא-אנדו ואקזוציטוזה
http://www.youtube.com/watch?v=K7yku3sa4Y8&feature=related
מעבר חומרים דרך קרום התא-אנדוציטוזיס
http://www.youtube.com/watch?v=4gLtk8Yc1Zc&NR=1
מעבר פסיבי של חומרים דרך קרום התא
http://www.youtube.com/watch?v=s0p1ztrbXPY&NR=1
מעבר אקטיבי של חומרים דרך קרום התא
http://www.youtube.com/watch?v=GW0lqf4Fqpg&NR=1
מבנה ומעבר חומרים דרך קרום התא
http://www.youtube.com/watch?v=GW0lqf4Fqpg&NR=1
 

סירטון פןטוסינתזה
דובר אנגלית
http://www.youtube.com/watch?v=HUo3xpcPTVc&feature=related
סרטון קצר םוטוסינתזה
סירטון קצר ממחיש מה ניכנס לצמח הירוק ומה יוצא ממנו בפעולת הפוטוסינתזה
http://www.youtube.com/watch?v=PawrRumfFxk&feature=related
פרמידת מזון צרכן ויצרן
שאלות לתלמידים
http://portal.herzliya.k12.il/sites/bengurion-madatcell/DocLib2/שרשרת,%20מארג%20מזון,%20פירמידת%20מזון%20-%20דף%20חזרה%20ותשובות%20%20ט%201%202.doc
שרשרת מזון חומר רקע
http://portal.herzliya.k12.il/sites/bengurion-madatcell/DocLib2/שרשרת%20מזון%20וחומרים%20הבונים%20את%20התאים%20ט1,2,3,4,7%20-%20סיכום.doc
שאלות שרשרת מזון
http://portal.herzliya.k12.il/sites/bengurion-madatcell/DocLib2/שאלות%20חזרה%20שרשת%20מזון%20וחומרי%20התא%20-%20ט1,2,3,4,7