מעבדות ודפי עבודה בנושא התא

 

 

מבנה התא
מבנה התא 2
מבנה התא 3
מבנה התא 4
מבנה התא 5
מיקרוסקופ
נשימה תאית
תא צמח
מדידה במיקרוסקופ