סכום תכנים נלמדים לפי נושאים בנושא תורשה

 

מהי תורשה? תכונות תורשתיות ותכונות נרכשות
התא, כרומוזומים, כרומוזומי המין ותורשה
רבייה ומבנה ה DNA
התורשה במהלך הדורות וכללי מנדל
צאצאים בעלי פנוטיפים שונים
שני אללים שלושה פנוטיפים וסוגי דם
שושלת המשפחה והורשת תכונות לכרומוזום X
ניצול מדע התורשה לרווחתו של האדם והנדסה גנטית