ברוכים הבאים לסביבת הלימודים במדע וטכנולוגיה

 

 

 סביבות הלימודים של כיתה ז'

סביבות הלימודים של כיתה ח'

 

לסביבת הלימודים בנושא

"תיאור תופעות בשפת האנרגיה"

 

לסביבת הלימודים בנושא

"מערכות אקולוגיות"

לכיתה ח'

 

 

לסביבת הלימודים בנושא

"מערכות אקולוגיות"

לכיתה ז'

 

 

 

"מיון יצורים חיים"