דף 2

מיון יצורים חיים

 

מושגי מפתח: מיון, מיון מדעי, בעלי-חוליות (דגים, דו-חיים, זוחלים, עופות, יונקים), חסרי-חוליות (חרקים), משפחות צמחים (מורכבים, מצליבים, דגניים, פרפרניים).

 

המיון המדעי של היצורים החיים

 

המיון המדעי של היצורים החיים הוא  לשתי ממלכות: ממלכת בעלי החיים וממלכת הצמחים.

בסוף המאה ה18- קבע המדען לינה (1707-1778) שמות מדעיים בין-לאומיים לכל הצמחים ולכל בעלי-החיים שהיו ידועים בתקופתו, ולפי שיטתו,

נקבע לכל יצור חי שם כפול (השיטה הבניארית): שם הסוג (למשל אדם) ושם המין (למשל, נבון). שיטה זו מקובלת היום בכל העולם ומאפשרת לאנשים שונים ולמדענים במדינות השונות

להבין זה את זה, כאשר הם מדברים על היצורים השונים החיים בעולמנו.

 

בטבע קיימים יצורים חיים רבים מאוד. במשך השנים למד האדם שליצורים חיים שונים יש תכונות דומות. לפי התכונות הדומות,

הוא מיין את היצורים החיים לשתי ממלכות: ממלכת הצמחים וממלכת בעלי החיים. כל אחת מהממלכות נחלקת למערכות, כל מערכה נחלקת למחלקות, כל מחלקה נחלקת לסדרות,

כל סדרה נחלקת למשפחות, כל משפחה נחלקת לסוגים, כל סוג נחלק למינים.

 

להלן מיונו המדעי של עכבר הבית ושל סביון אביבי:

 

עכבר הבית

סביון אביבי

ממלכת: בעלי-חיים

ממלכת: הצמח

מערכת: מיתרניים

מערכת: מכוסי הזרע

תת מערכת: חולייתניים (בעלי חוליות)

 

מחלקה: יונקים

מחלקה: דו פסיגי

סדרה: מכרסמים

סדרה: פעמונתיים

משפחה: עכברים

משפחה: מורכבים

סוג: עכבר

סוג: סביון

מין: עכבר הבית

מין: סביון אביבי

 

ככל שהקבוצה קטנה יותר, היא כוללת פחות מינים של יצורים חיים ויש להם יותר תכונות משותפות. לכן ברוב המקרים הדמיון ביניהם גדול יותר.

בדרך כלל, יצורים חיים השייכים לאותו המין מסוגלים להפרות זה את זה ולהעמיד צאצאים פוריים.

 

 להרחבה ופעילות בנושא: יסודות המיון המודרני - שש ממלכות בעולם

 

להרחבה בנושא מגוון מינים ומיון

 

לדף הבא דף 3: כיצד ממיינים בעלי - חיים?