ברוכים הבאים לאתר השפה העברית

כיתה ה'

 

שיעור נושא
1 . הדבורים הבנת הנקרא
2. תמי אוהבת כדורגל הבנת הנקרא
3. אח גדול הבנת הנקרא
4.סמיכות דקדוק
5. שם תואר דקדוק
6. דף עבודה שם תואר דקדוק
7. כינויי רמז דקדוק
8. מילות קישור דקדוק
9.והדרת פני זקן הבנת הנקרא
10. יחיד וריבוי דקדוק
11. בהפסקת האוכל הבנה וידע לשוני
12.שם פעולה ושם פועל דקדוק
13.הפכים ידע לשוני
14.סימני ניקוד ותנועות לשון
15. מטלה לסוף השנה מטלת כתיבה

 

הבנת הנקרא (אריה)

ידע לשוני( כינויי הרמז)
הבנת הנקרא (תחרות אופניים) ידע לשוני(יחיד רבים)
הבנת הנקרא(עובדות סביב הסוס) ידע לשוני (כינויי שייכות)
הבנת הנקרא (הקמצן והתרנגולת)  ידע לשוני (משפטים פועליים ושמניים)
הבנת הנקרא (סתם זקנה) ידע לשוני (סמיכות)
הבנת הנקרא (החורף) ידע לשוני (שם המספר)
הבנת הנקרא(מצגת החורף) ידע לשוני (ה' הידוע)
ידע לשוני (תואר הפועל)

 

 

האזנה: שירים וסיפורים
קוראים
כותבים

נושאים כללים
פירות וירקות
בעלי חיים
חיות בית ובר

 

 

 

 

 

שיעורים מתוקשבים

שיעור נושא לחץ כאן
1 דולפין
2 ה' הידיעה

3 בעלי חיים

4 בעלי חיים
5 עצי פרי
6 האוצר
7 זכר נקבה
8 הבנה וידע לשוני
9 כמה עובדות על הכפר
10 יחידת לימוד על ט"ו בשבט
11 תרגול בנושא ט"ו בשבט
12 קטע מידע - היונה
13 מערכת הפועל ( בניין קל )
14 חג פורים
15 מילות שאלה
16 תואר הפועל
17 שם המספר- ידע לשוני
18 סיבה ותוצאה

מבחנים

שליש א' שליש ב' שליש ג'
בוחן בוחן בוחן
מבחן מסכם מבחן מסכם מבחן מסכם
בוחן מבחן מסכם מבחן מסכם
מבחן מסכם מבחן מסכם
מבחן 2012-2013
 מבחן מסכם 2012-2013    
 מבחןעברית לכיתה ה'