ברוכים הבאים לאתר השפה העברית

כיתה ז' 

 

 שיעור  נושא
 1 . גשם ושלג                             הבנת הנקרא                                                          
 2. הדינוזארים הבנת הנקרא    
 3. היונה הבנת הנקרא    
 4.פעיל וסביל  דקדוק              
 5. הכותרת  הבעה              
 6. פסקה  הבעה בכתב    
 7. תרגילים בשם המספר  דקדוק              
 8. שם המספר  דקדוק                
9. הבניינים בעברית  דקדוק               
 10. יחידה שם המספר  דקדוק                
 11.גזרת השלמים  מצגת                
 12.הפועל  תרגיל ומצגת       
 13. חג הקורבן  שיעור ותרגיל        
 14. תרגילי לשון  מבדק בפורום       
 15.הבנת הנקרא  תולעי מחשב         
 16.הבנת הנקרא  צפיה בטלויזיה       
 17.הבנת הנקרא מכונית קוטב         
 18. טקסט מדעי הבנה  אנו חולמים           
 19. כינויי הקניין  הגדרה ותרגיל        
 20. שורש ותבנית בפועל  הסבר וקישור        
 21. הבנה והבעה  טקסט המלח        
 22. משפטי שאלה  יחידת לימוד          
 23.דעה ועובדה, קיצורים  שיעור                     
 24. סיכום, דקדוק דף עבודה               
     

 

שיעורים מתוקשבים

 שיעור        נושא                          לחץ כאן
 1  דולפין         
 2  ה' הידיעה

 

 3 מורשת בדואית

 

 4 משחק מילים      
 5 מילות יחס      
 6  השמש והירח      
 7   צלילים דומים בעברית      
 8  חג אלדחא      
9.  מערכת הפועל, בניין קל     
 10.  תרגיל1 בניין קל      
 11.  תרגיל 2  בניין קל      
 12. הטיית פעלים וכינויי גוף      

13.

 טקסט מדעי, בריאות

   

 

14.

 

טקסט משל,הבנת הנקרא

 

15. יחידת לימוד על ט"ו בשבט    
16. תרגול בנושא ט"ו בשבט     
 17.

משפטים פועלים ושמנים

  

   

 

 18.  מילות קישור  
 19.  כתיבת מכתבים  
 20.  פורים  
 21. האלפקה, הבנה   
 22.  מערכת הפועל  
 23  דף עבודה בניין קל  
 24  דף עבודה בניין קל  
 25.  הפועל, הגדרה ותרגילים  
 26.  הפכים,הגדרה, תרגילים  
 27.  אילת,הבנה, ספר דיגיטאלי  
 28. הבנת הנקרא, מטלות   

 29.

 

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

הבנת הנקרא מתוקשב, "שער האריות"

סוגי משפטים

הבנת הנקרא, ים המלח

ארוחה על הירח, הבנה

אגדת הפנינה

הבנה,איגלו

הבנת הנקרא

משימת הבנה

 

שיעורים מתוקשבים (2013-2014)

הבנת הנקרא קישור ידע לשוני קישור

 תרופות

כינויי הגוף

אליפות איטליה בכדור סל

המיליות

איזהו עשיר ?השמח בחלקו

חלקי הדיבור

הדינוזארים

סמיכות

שלבים בכתיבת חיבור

סוגי טקסטים

היונה-רודפת שלום

 

 

מהירות גבוהה

הבחנה בין דעה לעובדה

סוגי כותרות

חשמל ממים

חושים

חושים ותחושות

 

 

 

 

 

מבחנים

 שליש א'             שליש ב'              שליש ג' 
 בוחן  בוחן בוחן 
 מבחן מסכם  מבחן מסכם  מבחן מסכם     
 בוחן  בוחן  מבחן מסכם
 מבחן מסכם מבחן  מבחן מסכם
 מיפוי ראשון  מבחן סוף שליש ב  מבחן מסכם
 מבחן חצי שליש    
 מבחו סוף שליש א'  מבחן מסכם - 2014    

 מבחן חודשי

מבחן מסכם