ברוכים הבאים לאתר השפה העברית

כיתה ח'

 

 שיעור  נושא
 1 . המים                            הבנת הנקרא                                                          
 2. השיער הבנת הנקרא    
 3. העבדים הצעירים הבנת הנקרא    
 4.סוגי טקסט  הבעה              
 5. רעיון מרכזי  הבעה                      
 6. תרגילים בשם המספר  דקדוק               
 7. שם המספר  דקדוק                
 8.צפיה מרובה בטלוויזיה  הבנת הנקרא              
 9. משפט פועלי ושמני  דקדוק               
 10 .עיקרי המשפט  נושא ונשו          
 11 .תיאור זמן ומקום  דקדוק               
 12 .דיבור ישיר ועקיף  דקדוק               
 13. בניין קל  דקדוק               
 14.בניין נפעל  דקדוק               
 15. סימני פיסוק                        
 16. שם המספר  דקדוק              
 17. שם המספר (תרגילים)  דקדוק               
 18.סוגי מכתבים                                        
 19.בניין הפעיל  דקדוק                   
 20.סמיכות  דקדוק                   
 21.חלקי הדיבור  דקדוק                   
 22.הפכים                               
 23.מכונית  הבנת הנקרא        
 24.השמש,עץ הקפה  הבנת הנקרא          
 25.ה' הידוע  דקדוק                   
 26. מחלת אפילפסיה  הבנת הנקרא   
 27. סמיכויות  ידע לשוני           
 28. מפולת שלגים  הבנת הנקרא   
 29.נרדפות  ידע לשוני          
 30. חיבור וסדר משפטים  ידע לשוני          
 31. מכונית הקוטב  ידע לשוני          
 32.תיאור זמן ומקום  ידע לשוני          
 33.בניינים לא דגושים  ידע לשוני          
 34.המשפט הפועלי  ידע לשוני          
 35.הבניינים הכבדים  ידע לשוני          
 36. פעיל וסביל  ידע לשוני          
     
     

 

שיעורים מתוקשבים

 שיעור        נושא                          לחץ כאן
 1  דולפין         
 2  ה' הידיעה

 

 3 מורשת בדואית

 

 4  משחק מילים      
 5  סוגי כותרת      
 6  סוגי פסקאות     
 7.  סוגי טקסטים  
 8.  רעיון מרכזי  
 9.  חג אלאדחא  
10.  יחידת לימוד על ט"ו בשבט  
11.  תרגול בנושא ט"ו בשבט  
 12.  עיקרי המשפט - ידע לשוני  
 13.  מוסדות ציבור ושלטון  
 

האזנה  

מבחנים 2011- 2012                                                      מבחנים 2012 -2013

 שליש א'             שליש ב'              שליש ג' 
 בוחן  בוחן בוחן 
 מבחן מסכם  מבחן מסכם  מבחן מסכם     
 מבחן מסכם  מבחן חודשי11/12  מבחן מסכם 2011/2012
 מבחן חודשי11/12  מבחן מסכם 11/12  
     
  
שליש א' שליש ב' שליש ג'
מבחן מיפוי מבחן מסכם
מבחן מסכם
מבחן חודשי
מבחן מרץ 2015