ברוכים הבאים לאתר השפה העברית

 
   

העברית והערבית הן שפות שמיות אחיות ויש בינן זיקה.

אנו כדוברי ערבית במדינה מוכרחים לדעת את השפה העברית כדי להשתלב בחברה ,ללמוד ,להתקדם

ולהצליח ,כי העברית היא השפה האקדמית במוסדות להשכלה גבוהה .

לאור האמור לעיל אנו המורים ממליצים לכם התלמידים ללמוד את השפה , כי שפה היא

תקשורת בין אנשים וחשובה להצלחה ולקדמה בחיים .

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ברוכים המצטרפים למסע לימוד השפה העברית