עברית לכיתה ג'

שיעורים בעברית לכיתה ג'

שיעור נושא סוג קובץ/ הורדה
1) זכר/ נקבה דקדוק
2)יחיד/ רבים דקדוק
3) גשם הבנת הנקרא
4) דף עבודה הבנת הנקרא
5) אותיות אותיות

6)אותיות בליווי קול

אותיות
7)אותיות / מילים (ראשית הקריאה)
8)קריאת מילים ומשפטים קצרים (ראשית הקריאה)
9)התאמת מילים לתמונות (ראשית הקריאה)
10)קטע הבנה בגד חדש
11)קטע הבנה סאמי הגנן
12) אוצר מילים הרחבת אוצר המילים
13)מילות יחס דקדוק
14)החורף,בגדי החורף הבנה הנקרא
15)חיות הבנה הנקרא
16) הארנב והברוז הבנה הנקרא
17) האריה הבנת הנקרא
18) אמא שלי הבנת הנקרא
19 אותיות העברית
 20  תנועות  )
 21  משפחה  
 22)  דף עבודה משפחה  
 23  חורף  
 24  צבעים  
 25  מילות נימוס  
 26. מטלה על חורף  
 27.  בעלי חיים וקולות  
 28.  איברי הגוף  
 29.  יחיד וריבוי  
 31.  עונת האביב  
 32.  דף עבודה  

שיעורים מתוקשבים

שיעור נושא סוג קובץ/ הורדה
1 יחיד רבים
2 זכר/ נקבה
3 הפכים
4. כינויי שאלה
5. חלקי הדיבור
6. כינויי הגוף
7. ה' הידוע
8. ה' הידוע
 9.  האוצר  
 10.  דפי עבודה  
 11.  בגדים  
 12.  כינויי גוף  
 13.    

האזנה

דברים מהסביבה

מבחנים

שליש א' סוג קובץ/ הורדה
- מבחן מסכם שליש א כיתה ג
- מבחן עברית חודשי לכיתה ג'

שליש ב' סוג קובץ/ הורדה
-מבחן עברית חודשי לכיתה ג' לשליש ב'
-מבחן עברית מסכם לשליש ב' לכיתה ג'
-מבחן חודשי שליש ב לכיתות ג 2011-2012
מבחן מסכם 2011-2012
 מבחן מסכם שליש ב  

שליש ג' סוג קובץ/ הורדה
-מבחן עברית מסכם לכיתה ג' לשליש ג' 2011/2012