הפקת חמצן

החמצן הוא גז הנמצא בכמות יחסית של 1/5 באוויר (20%)

את החמצן הפקנו באמצעות הקלי  KMnO4(אבקה נוצצת סגולה), שחימומה פולט חמצן.

 

 כאן רואים את המערכת:

עמוד, עליו תלינו את הקאלי, מתחתו, כוהלייה לחימום, שתגרום לשחרור החמצן

ליד יש גיגית עם מים, בתוכה אספנו את החמצן הנפלט

 כדי להוכיח שקיבלנו אכן חמצן...

הכנסנו אוד כבוי לתוך הארלנמייר, ובנוכחות החמצן, שב ונדלק מחדש האוד הכבוי.