מים, שמן ואלכהל...מה קורה במפגש בין שלושת הנוזלים הללו

 

 

 

 

                    בחזרה לדף החנוכה                                                      בחזרה לדף הבית