תוכנית הלימודים במדעים

תוכנית זו מקוצרת לנושאים ראשיים ומחולקת ללוח זמנים כללי

 

 מחצית/כיתה

 ז

 ח

 ט

 מחצית א' רבע ראשון  ריק וחלקיקים  רבייה  מיקרוסקופייה/התא ואברוניו
 מחצית א' רבע שני  ריק וחלקיקים  רבייה  תורשה
 מחצית ב' רבע שלישי  ריק וחלקיקים  אקולוגיה  תורשה
 מחצית ד' רבע אחרון  המים כחומר לחיים  חשמל וכימיה  הזנה