תיקשוב דרום
חטיבת אלון - ערד
שושנה אלחרר
הדרכה למשתמשמאגר קבצים
  רשימת התיקיות
  שם התיקייה:
האטום
חומר לימודי לכיתות ז
חומר לימודי לכיתות ט
חומרים בנושא גנטיקה
חוקי מנדל הראשון והשני
מבחן מסה ונפח
מבחנים ובחנים על התא ומיקרוסקופיה
רבייה
שעשועי מדע
תוכניות לימודים
תורת החלקיקים