שעת חרום 

תקשוב דרום –

מאגר חומרי למידה

תקשוב דרום- אתר מחוז

אתר למידה בחרום-אוח

פורטל התוכן החינוכי

אופק ובריינפופ גלים

 

 

תעוד פעולות במבצע "עמוד ענן"

תלמידי ירושלים מחזקים את תלמידי אשדוד

בעקבות מבצע "עמוד ענן"

מכתבים מתלמידי "אלונים": לחיילי 

"כיפת ברזל"

 

 מתארחים בבי"ס בחולון   
               
 

בעלי תפקידים ברשות המקומית

התפקיד

השם

מס' טלפון משרד

מס' פקס

מס' פלפון

1

ראש מנהל החינוך

אריה מימון

8545400

8677314

2

קב"ט עירוני

אריה איטח

8654731

8654730

8650774

057-711919

3

ס/קב"ט עירוני

פול עברון

8654731

8654730

8650774

057-730013

4

קב"ט אזורי

שרון קורקוס

8654730

8654731

8650774

057-7506478

5

מנהל מוקד עירוני

דוד דבש

8559955

8640485

054-8670277

6

מנהל שירות פסיכולוגי

חביב גלילי

8669787

8669788

8669789

057-5918060