מפתח הל"ב בלב המשפחה

הורים יקרים !

 

לבית-הספר כמסגרת חינוכית תפקיד חשוב בהבניית חברה ערכית שחבריה מגלים סולידאריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית. 

בהתאם לתפיסה זו הוצב טיפוח הערכים והמיומנויות החברתיות כאחד מיעדיו וממטרותיו של משרד החינוך לצד קידום ההישגים הלימודיים.

 

תכנית "מפתח הל"ב" מתמקדת בטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות בחיבור למעגלי הליבה החברתית-ערכית:

 מעגל קשרי פרט-קבוצה

 מעגל החיים הכיתתי

 מעגל החיים הבית-ספרי
ומעגל החיים הלאומי - נקודות ציון בלוח השנה.

התכנית נותנת מענה יישומי למצרף הסטנדרטים בתרבות ובאקלים בית-ספרי בדגש על למידה תוך התנסות ועשייה רציפות ומתפתחות במסגרות שונות בכיתה, בוועדה, בשכבה, בבית-הספר ובקהילה.

 הפעלתה של התכנית במסגרת    "שעת חינוך", לצד העמקת התפיסה החברתית-ערכית במסגרות ובזמנים נוספים מאפשרת לצוות החינוכי לתת מענה ליעדים החינוכיים הניצבים בפניהם. (מתוך חינוך לחיים בחברה , חינוך יסודי , משרד החינוך והתרבות )

על-מנת לאפשר לחינוך הערכי להמשיך ולחלחל במעגלים נרחבים ולעודד את יישום ההיבטים ההתנהגותיים הנגזרים ממנו ברמת הפרט, הכיתה, ביה"ס, המשפחה והקהילה.

אנו מציגים בפניכם את הנושאים המרכזיים הנלמדים בשעת חינוך בכל חודש ומזמנים לכם ולבנכם/בתכם שיח והתנסות  בתוך המשפחה בחיבור לערך החודשי. 

                                                                    ליחצו כאן כדי להיכנס לערכים בחודשי - השנה