דבר המנהלת

 

 

 

בית הספר "אמירים" בית ספר הינו בית ספר לחינוך מיוחד, נפתח בשנה"ל הנוכחית, תשע"ז. נותן מענה לתלמידים בעלי מנת משכל תקינה המתמודדים עם הפרעות קשות בהתנהגות ובעיות רגשיות.

תפיסת העולם הבית ספרית מתייחסת לקושי/לבעיה כאל ישות נפרדת מהילד המפריעה לילד בהצלחתו. הבעיה איננה התלמיד, אלא הגורם לקשייו. התייחסות זו מאפשרת לתלמיד לחוש בעל ערך ומגייסת אותו ל"הילחם" בבעיה.

ביה"ס הינו מסגרת מצומצמת ומותאמת שיש בידיה הכלים והידע המקצועי, מאפשרת לראות מקרוב את ההתפתחות הרגשית, החברתית והאקדמית של התלמיד, ומכאן לתת לכל תלמיד כלים להתפתחות אישית בתחום החברתי, הערכי והלימודי.

ביה"ס רואה עצמו כמסגרת זמנית המאפשרת לתלמיד הזדמנות איכותית ומשמעותית להתמודד עם הקשיים והבעיות בדרך מקובלת, להפנים נורמות והתנהגויות מקובלות בחברה לצד חיזוק ההישגים הלימודיים וצמצום הפערים בהתאם להישגים הנדרשים מבני גילו תוך התחשבות ביכולותיו ובקשייו עד לשילובו חזרה במסגרת לימודית מתאימה.

אנו מחויבים למטרה זו נלווה כל תלמיד במסע האישי שלו ונעשה כל שביכולתנו לצייד את התלמידים בחוויות של הצלחה שיעמדו לרשותו ולזכותו כאשר ישוב וישתלב חזרה במסגרת החינוך הרגיל.

אני מאמינה בצוות ביה"ס, במחויבותו המקצועית והמוסרית וביכולתו להכיל את קשייהם של התלמידים, לגלות את חזקותיהם ולהובילם בתהליך עיצוב התנהגות משמעותי.

הצלחתו של התלמיד תלויה בשיתוף הפעולה המלא שלכם ההורים עם ביה"ס וכן עם הגורמים השונים בקהילה משמעותיים לקידומו של התלמיד.

 

 

אני מברכת את המשפחות הנקלטות לבית ספרינו ומאחלת הצלחה מרובה במסע המשותף אליו אנו יוצאים יחדיו.

 

 

מימי קולטקר

מנהלת ביה"ס