מערכת צלצולים והפסקות

 

 

 

-        שעור ראשון (1)

8:00 – 8:50

-        שעור שני (2)

8:50 – 9:35

-        הפסקת אוכל בכיתות – כל ביה"ס

9:35 – 9:45

-        הפסקה – כל ביה"ס

9:45 – 10:05

בוגרים-  9:25-9:43

 

-        שעור שלישי (3)

10:05 – 10:55

-        שעור רביעי (4)

10:55 – 11:40

-        הפסקת אוכל בכיתות – כל ביה"ס

11:40 – 11:50

-        הפסקה – כל ביה"ס

11:50 – 12:05

בוגרים-  11:35-11:47

 

-        שעור חמישי (5)

12:05 – 12:50

-        שעור שישי (6)

12:50 – 13:30

-        שעות 7 - 8

עד לשעה 15:00