מ
ה

ח
ד
ש

16/02/2017
בשעה טובה ומוצלחת האתר הבית ספרי נמצא בשלבי הבנייה
נעדכנכם כאשר יהיה מוכן לשימושכם !!!!

מימי