כניסה למערכת
אמירים תל''י - באר שבע
הלן קרנירו
הדרכה למשתמש

כתובת: קלאוזנר 6, באר שבע טלפון: 08-6493193

 חוגי העשרה ומצויינות תשע"ו

 עיתון אמירון תשע"ו

קישור לאתר החדש

עודכן בתאריך 15/8/2016

רשימות ספרים

בית הספר של החופש הגדול

חודש טוב ושבוע טוב!

קייטנות קיץ דיגיטליות

כללי זה"ב לחופש הגדול

ביום שישי, חופשת הקיץ למשך חודשיים מה-1/7/2016 ועד ל- 31/8/2016

חוזרים ללימודים ב- 1/9/2016

שבת שלום

מכתב להורים אודות מניעת פגיעות מיניות תשע"ו

מכתב להורים אודות מצלמות בבי"ס

טופס בקשה להנחה בתשלומי הורים

גלים של חוסן

פרשת השבוע

רשימות ספרים תשע"ו

הנחיות בטחון לשעת חירום

פעילות לשעת חירום

 

 

 

 

 

 

 

 

בית הספר עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר הבית ספרי. למרות המעקב העקבי והרצוף אחרי הפעילות באתר בית הספר, ייתכן שחומר או פריט מידע מסוים, שהועלה לאתר באמצעות עורכי משנה (מורים ו/או תלמידים), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט. כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מידית בהתאם לצורך. בית הספר מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.