כניסה למערכת
אמירים תל''י - באר שבע
הלן קרנירו
הדרכה למשתמש
   כללי זהירות ל"ג בעומר

כתובת: קלאוזנר 6, באר שבע טלפון: 08-6493193

 חוגי העשרה ומצויינות תשע"ז

 עיתון אמירון תשע"ו

קישור לאתר החדש

עודכן בתאריך 27/5/2017

שבוע טוב

סרטון הערכות לתרחיש רעידת אדמה

כניסה לאתר קנגורו

חידון אסטרונומיה

ביום ראשון, הדרכה בית מוריה - שבועות

ביום שני, חגיגת שבועות

טקס הענקת מלגות ועד הורים עירוני

ביום שלישי, חופשת שבועות עד ליום חמישי

חוזרים ללימודים ביום שישי ה-2/6/2017

ביום שישי, חוזרים ללימודים

שבת שלום

פרשת השבוע

שינויים בתפריט ההזנה

רשימות ספרים

מכתב להורים אודות מצלמות בבי"ס

טופס בקשה להנחה בתשלומי הורים

גלים של חוסן

הנחיות בטחון לשעת חירום

פעילות לשעת חירום

 

 

 

 

 

 

 

 

בית הספר עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר הבית ספרי. למרות המעקב העקבי והרצוף אחרי הפעילות באתר בית הספר, ייתכן שחומר או פריט מידע מסוים, שהועלה לאתר באמצעות עורכי משנה (מורים ו/או תלמידים), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט. כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מידית בהתאם לצורך. בית הספר מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.