כניסה למערכת
אמירים תל''י - באר שבע
הלן קרנירו
הדרכה למשתמש

כתובת: קלאוזנר 6, באר שבע טלפון: 08-6493193

 חוגי העשרה ומצויינות תשע"ו

 

קישור לאתר החדש

עודכן בתאריך 16/4/2016

חודש טוב ושבוע טוב!

חופשת פסח מיום רביעי 13/4/2016 ועד ליום שישי 29/4/2016 חוזרים ללימודים ביום ראשון 1/5/2016.

 

שבת שלום

מכתב להורים אודות מניעת פגיעות מיניות תשע"ו

מכתב להורים אודות מצלמות בבי"ס

טופס בקשה להנחה בתשלומי הורים

 

גלים של חוסן

פרשת השבוע

רשימות ספרים תשע"ו

הנחיות בטחון לשעת חירום

פעילות לשעת חירום

 

 

 

 

 

 

 

 

בית הספר עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר הבית ספרי. למרות המעקב העקבי והרצוף אחרי הפעילות באתר בית הספר, ייתכן שחומר או פריט מידע מסוים, שהועלה לאתר באמצעות עורכי משנה (מורים ו/או תלמידים), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט. כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מידית בהתאם לצורך. בית הספר מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.