כניסה למערכת
אמירים תל''י - באר שבע
הלן קרנירו
הדרכה למשתמש

כתובת: קלאוזנר 6, באר שבע טלפון: 08-6493193

 חוגי העשרה ומצויינות תשע"ז

 עיתון אמירון תשע"ו

קישור לאתר החדש

עודכן בתאריך 26/2/2017

שנת לימודים טובה ומוצלחת לכולם

חוזר בטיחות פורים

פלייר ליום פתוח

סרטון הערכות לתרחיש רעידת אדמה

כניסה לאתר קנגורו

משלוח מנות לחיל ההנדסה

ביום ראשון, הדרכה בית מוריה

ביום שני, היצג דבור ו'1

מיום שלישי ועד ליום חמישי, שוק פורים החל מהשעה 9:30-11:00 בבוקר וביום שלישי מהשעה 16:30-18:00 אחר הצהריים

ביום רביעי, הדרכה שיננית

ביום חמישי, הדרכה שיננית

קונצרט "שרים מורשת" לכיתות ה1, ה2

מצויינות במוסיקה לכיתות ד'1, ה3, ה4

ביום שישי, שוק פורים מהשעה 9:30-11:00

מכירות באחריות כיתה ד'1

שבת שלום

פרשת השבוע

שינויים בתפריט ההזנה

רשימות ספרים

מכתב להורים אודות מצלמות בבי"ס

טופס בקשה להנחה בתשלומי הורים

גלים של חוסן

הנחיות בטחון לשעת חירום

פעילות לשעת חירום

 

 

 

 

 

 

 

 

בית הספר עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר הבית ספרי. למרות המעקב העקבי והרצוף אחרי הפעילות באתר בית הספר, ייתכן שחומר או פריט מידע מסוים, שהועלה לאתר באמצעות עורכי משנה (מורים ו/או תלמידים), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט. כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מידית בהתאם לצורך. בית הספר מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.