כניסה למערכת
אמירים תל''י - באר שבע
הלן קרנירו
הדרכה למשתמש
כתובת: קלאוזנר 6, באר שבע טלפון: 08-6493193

 חוגי העשרה ומצויינות תשע"ו

 

קישור לאתר החדש

עודכן בתאריך 8/2/2016

תוצאת תמונה עבור ערך חודש שבט

חודש טוב ושבוע טוב!

חידון קק"ל

שבוע גלישה בטוחה ברשת בסימן"לוקחים 30 שניות למחשבה לפני פרסום והפצה

ביום שני, תרגיל כניסה למרחב מוגן בהפסקה

מצויינות בתיאטרון לכיתה ג'1

מפתח הלב - בנות מוריה

ביום שלישי, יום המשפחה

ביום רביעי, סיור לגן הזואולוגי לכיתה ג'1

מצויינות במוסיקה לכיתה ו'1

ביום שישי, מכירות באחריות כיתה ו'1

מכתב להורים אודות מניעת פגיעות מיניות תשע"ו

מכתב להורים אודות מצלמות בבי"ס

טופס בקשה להנחה בתשלומי הורים

גלים של חוסן

פרשת השבוע

רשימות ספרים תשע"ו

הנחיות בטחון לשעת חירום

פעילות לשעת חירום

     

 

 

 

 

 

 

 

   בית הספר עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר הבית ספרי. למרות המעקב העקבי והרצוף אחרי הפעילות באתר בית הספר, ייתכן שחומר או פריט מידע מסוים, שהועלה לאתר באמצעות עורכי משנה (מורים ו/או תלמידים), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט. כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מידית בהתאם לצורך. בית הספר מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.