כניסה למערכת
אמירים תל''י - באר שבע
הלן קרנירו
הדרכה למשתמש

 

 

כתובת: קלאוזנר 6, באר שבע טלפון: 08-6493193

 חוגי העשרה ומצויינות תשע"ז

 עיתון אמירון תשע"ו

קישור לאתר החדש

עודכן בתאריך 16/9/2017

שבוע טוב

חוזר יום הראשון ללימודים

חוגי העשרה ומצויינות תשע"ח

מבחני מנהלת במתמטיקה

ביום שני, תרגיל רעידת אדמה

ביום שלישי, טקס חגי תשרי

ביום רביעי ערב ראש השנה

חופשת ראש השנה מיום רביעי 20/9/2017 ועד ליום שבת 23/9/2017

חוזרים ללימודים ביום ראשון 24/9/2017

רשימות ספרים

חופשה נעימה!

שבת שלום

פרשת השבוע

הנחיות בטחון לשעת חירום

פעילות לשעת חירום

 

 

 

 

 

 

 

 

בית הספר עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר הבית ספרי. למרות המעקב העקבי והרצוף אחרי הפעילות באתר בית הספר, ייתכן שחומר או פריט מידע מסוים, שהועלה לאתר באמצעות עורכי משנה (מורים ו/או תלמידים), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט. כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מידית בהתאם לצורך. בית הספר מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.