כניסה למערכת
אמירים תל''י - באר שבע
הלן קרנירו
הדרכה למשתמש

חידון אסטרונומיה

 

 

כתובת: קלאוזנר 6, באר שבע טלפון: 08-6493193

 חוגי העשרה ומצויינות תשע"ז

 עיתון אמירון תשע"ו

קישור לאתר החדש

עודכן בתאריך 17/3/2018

שבוע טוב

חוגי העשרה ומצויינות תשע"ח

חוזר תרגיל התגוננות 2018

ביום ראשון, סדנה לבנות שכבה ו'

ביום שני, כיתה ד'1 בפארק קרסו

ביום שלישי, סדר פסח בית ספרי

הדרכה בית מוריה

ביום רביעי, דמוי מיצ"ב בעברית לכיתה ה1

הצגה העץ הנדיב לכיתות א'-ד'

ביום חמישי, חופשת פסח עד יום שבת 7/4/2018

חוזרים ללימודים ביום ראשון 8/4/2018

שבת שלום

פרשת השבוע

רשימות ספרים

הנחיות בטחון לשעת חירום

פעילות לשעת חירום

 

 

 

 

 

 

 

 

בית הספר עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר הבית ספרי. למרות המעקב העקבי והרצוף אחרי הפעילות באתר בית הספר, ייתכן שחומר או פריט מידע מסוים, שהועלה לאתר באמצעות עורכי משנה (מורים ו/או תלמידים), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט. כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מידית בהתאם לצורך. בית הספר מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.