כניסה למערכת
אמירים תל''י - באר שבע
הלן קרנירו
הדרכה למשתמש

 

 

 

כתובת: קלאוזנר 6, באר שבע טלפון: 08-6493193

 עיתון אמירון תשע"ו

קישור לאתר החדש

עודכן בתאריך 15/6/2019

שבוע טוב!

בימי ראשון, שלישי, רביעי וחמישי מתחילים את הבוקר טוב - בהתעמלות בוקר

ביום ראשון, הצגה לכיתה ב'1, יציאה לסרט "אלאדין" לכיתה ה'1

ביום שני, פעילות לכיתה ג'1 עם סטודנטים ממכללת קיי

ביום שלישי, החזרת ספרי לימוד לשכבות ג'-ה', טיול מסכם לכיתה ו'1

ביום חמישי, יום אחרון לחוגים, מכירות אחרונות באחריות הנהגת תלמידים

שבת שלום!

הנחיות בטחון לשעת חירום

פעילות לשעת חירום

 

 

 

 

 

 

 

 

בית הספר עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר הבית ספרי. למרות המעקב העקבי והרצוף אחרי הפעילות באתר בית הספר, ייתכן שחומר או פריט מידע מסוים, שהועלה לאתר באמצעות עורכי משנה (מורים ו/או תלמידים), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט. כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מידית בהתאם לצורך. בית הספר מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.