מה הקשר בין החיה לאדם?  
  הפעילות בפורום:
  התייחסו לתמונות והעלו רעיונות על הקשר בין החיה לילד.
האם יש לך חיה בבית? אם כן כתוב או ספר עליה, הבא תמונה שלה.
 
 

                                                          

 

                            

פעילות הוכנה ע"י בית ספר "רננים" רחובות