כניסה למערכת
מורי מדעי המחשב
אניטה קספו
הדרכה למשתמש

אוניברסיטת בן גוריון בנגב


  המחלקה לקידום המיקצועיות בחינוך

קורס:

הכנת חומרים + דידקטיקה

במקצועות

מתמטקיה ומדעי המחשב

 

מרצה: קספו אניטה