תיקשוב דרום
אניטה קספו
אניטה קספו
הדרכה למשתמשמאגר קבצים
  רשימת התיקיות
  שם התיקייה:
אתיקה באינטרנט
אתרים מומלצים
דידקטיקה- מאמרים
דפי עזר
הערכת מידע באינטרנט
השתלמות עיצוב תוכנה
למידה מרחוק - מטלות
מאמרים
מאמרים באנגלית
מדיניות
מצגות לדוגמא
תקשוב בחינוך- מסלול חד שנתי