כניסה למערכת
אפלמן - דימונה
משעלי מאיר
הדרכה למשתמש

בית ספר תיכון-מקיף דתי ע"ש

     "אפלמן"  דימונה

                                                                                                                       אתר מדעי המחשב ופרוייקט קדם עתידים אפלמן דימונה תשע"ג                                         

 

אתר בית הספר רשת עמל

התקנת תוכנות  -ספרים -ודפי עבודה מדעי המחשב

       מדעי  המחשב        פרויקטים-הזנק לעתיד

 

      

סרט קדם עתידים תשע"ב

גלישה נכונה-אתיקה ברשת

 

מנהלת בית הספר אוסדון בת אל

מנהלת בית הספר ורד סבו-2012-2017

מנהל בית הספר אלוש יוסי  2008-2011

סרוסי אברהם מנהל בית הספר 1968-2008

יעקב  חזות  ז"ל מנהל חט"ב 

   

                                                                   

                                                       

 איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק(ישעיה מ')