מינהל אדמיניסטרטיבי

  

         כתובות דואר אלקטרוני מורי אפלמן

          הסכם עו לתמורה

          הזנק לעתיד -קדם עתידים     

         כללי זכאות לבגרות תיכון אפלמן דימונה 

            בחינות בגרות חורף 

            בחינות בגרות קיץ  

           75 אחוז מתלמידי מחזור ,תש"ע  זכאים לתעודת בגרות.

  

             אתרי אינטרנט בבית הספר

      במשך כ 12 שנים הוקמו בבית הספר  4  אתרי אינטרנט.

       הראשון פותח בשפת HTML  במסגרת מחר  98.

       השני  בעזרת  אוריינית.

       השלישי  במסגרת סיסמא לכל תלמיד .

       האתר הרביעי והרשמי במסגרת רשת עמל.

      אתר זה משמש בעיקר את תלמידי  מדעי המחשב.

      בכניסה למערכת יש פורומים לכל כיתה וכן מאגר קבצים תרגילים ונושאים

      במדעי המחשב  כיתות י-יב'.