מינהל אדמיניסטרטיבי

  

         כתובות דואר אלקטרוני מורי אפלמן

          הסכם עו לתמורה

          הזנק לעתיד -קדם עתידים     

         כללי זכאות לבגרות תיכון אפלמן דימונה 

            בחינות בגרות חורף 

            בחינות בגרות קיץ  

           75 אחוז מתלמידי מחזור ,תש"ע  זכאים לתעודת בגרות.

  

             אתרי אינטרנט בבית הספר

      במשך  השנים הוקמו בבית הספר  4  אתרי אינטרנט.

       הראשון פותח בשפת HTML  במסגרת מחר  98.

       השני  בעזרת  אוריינית.

       השלישי  במסגרת סיסמא לכל תלמיד .

       האתר הרביעי והרשמי במסגרת רשת עמל.

      אתר זה משמש בעיקר את תלמידי  מדעי המחשב.

      בכניסה למערכת יש פורומים לכל כיתה וכן מאגר קבצים תרגילים ונושאים

      במדעי המחשב  כיתות י-יב'.