הזנק  לעתיד-קדם עתידים

 

 סרט קדם עתידים תשע"א  

 סרט קדם עתידים תשע"ב   

תרגיל חולות

אלבומי תמונות קדם עתידים.       

  ניצנה 2011  

  אינטל ט' תשע"א

   JPS יב' תשע"א 

      ברכה לשגב

תוכנית עבודה 2011  

 *  תוכנית "מגשימים" חיל המודיעין